Framtidens system kommer anpassas för individen och förutsäga vad du vi vill veta och göra

De senaste åren har det forskats mycket runt tjänster och funktioner som jobbar med så kallad context awareness eller ”medveten teknik”. Google och Apple har stridit om patent för funktioner i smarta telefoner, Intel med flera utvecklar informationstjänster och gränssnitt, och även inom logistik och it-styrsystem märker vi trenden.

I grunden handlar det om att ta in och använda extra datakällor för att anpassa interaktionen med användare. Webbplatser som anpassar språk och innehåll efter klientens ip-adress är vanligt, liksom gps-navigator med tmc-stöd, som lägger körvägen efter aktuell trafikinformation. Sedan handlar det om att lägga till fler datakällor och att tolka dem smart, samt att presentera det på ett för användaren naturligt sätt.

gpsserver

En applikationsserver kan behöva nås av användare från flera olika platser, men ska inte alltid leverera samma sak. Typ av klient, vart användaren befinner sig, om det är arbetstid eller privattid och typ av uppkoppling påverkar. Behörighet till olika funktioner och information sätts också utifrån sammanhang, och gränssnitt och bandbredd kan anpassas till uppkopplings- och klienttyp. Om man kopplar samman allt det här med användarens kalender så kan relevanta dokument och funktioner för till exempel ett kundmöte dyka upp utan att användaren behöver göra annat än att logga in.

Det finns flera söktjänster med context awareness i form av positionering, framförallt i smarta telefoner. Sökningar kombineras med gps-position och resultat prioriteras geografiskt. Lägger man till källor som väder, trafik, sökhistorik, kalender, aktivitet på sociala nätverk med mera så kan sökmotorer och grupptjänster leverera information som både är anpassad till individen, platsen och tidpunkten.