Förskolan som använder GPS som en extra säkerhet

Både personal och föräldrar till barnen på Getingens mobila förskola är nöjda med radiosändarna som använts i två år. Vi räknar barnen precis som vanligt men det är ändå en extra säkerhet, säger barnskötaren Pernilla Runerqvist.
– Eftersom vi inte har något staket så blir det en extra säkerhet, säger Pernilla Runerqvist.

Alla barn har en egen sändare som sitter i en liten ficka på reflexvästarna som barnen alltid har på sig. Dessa är sedan anslutna till en dosa, stor som en mobiltelefon, som personalen har. Skulle något barn gå utanför den gräns som personalen matat in i dosan så piper det. Personalen får då direkt veta om något barn är för långt borta.

Barnskötaren Pernilla Runerqvist är inte orolig för att sändaren innebär ett minskat ansvar för personalen utan menar att den bara är en extra trygghet när man är utomhus så ofta som deras förskola är.
– Vi räknar barnen som vanligt också hela tiden, säger Pernilla Runerqvist.

Femårige Valle Sjöberg visar stolt upp sin lilla blåa sändare som är placerad innanför västen. Han tycker inte att den känns och han är väl medveten om varför han har den.
– Den är till för att fröken ska veta hur långt borta vi är. Om vi är bortanför gränsen då piper det, säger Valle Sjöberg.