Fleet Management

Med GPSlogik Fleet Management får du ut mer av din fordonsflotta och samtidigt minska pappersarbetet och kostnaderna.  Logistik- och fordonsadministration blir allt mer komplicerat. GPSlogiks AB unika webbaserade tjänster som kopplar dina fordon till ditt kontorssystem via trådlösa länkar och Internet. Kommunikation mellan förarna och kontoret förbättras avsevärt. Du kan erbjuda dina kunder snabbare och effektivare tjänster – och driva en välfungerande och kostnadseffektiv verksamhet.