Fjärrstyrning via SMS, larm via SMS och epost

TWCT20 är en kompakt GSM/GPRS enhet för överföring av analoga och digitala in- och utgångar (I/O) via GPRS och SMS. En enhet avsedd att monteras direkt på DIN-skena eller i en normkapsling, för användning i industri, fastighetsautomation, VA-verk eller fordon. Passar varje situation där man behöver flexibel övervakning eller fjärrstyrning av ett fåtal signaler.Grundläggande funktioner -avancerade möjligheter  TWCT20 har en rad inställningsmöjligheter som gör denna enhet till en oerhört flexibel och anpassningsbar produkt.  TWCT har två analoga ingångar och fyra digitala in- och utgångar,I/O. Till de analoga ingångarna kan Du ansluta givare med 4-20 mA eller 0-10 V signalnivåer. Via den inbyggda mjukvaran bestämmer Du vilken typ av givare det är samt kalibrerar  max och min-nivåer för varje ingång. I mjukvaran ställer Du invid vilken nivå varje analog ingång skall larma samt om Du vill ha någon tidsfördröjning innan meddelandet skickas, bra för att undvika täta larm vid tillfälliga driftsstörningar.Ingångar och utgångar med flexibilitet TWCT20 har fyra digitala I/O-portar, det vill

säga fyra digitala ingångar och fyra reläutgångar.Varje utgång kan belastas med upp till 7A/250 V. I/O modulens utgångar kan fjärrstyras via SMS eller genom att ringa till enheten. Reläet kan växla läge vid aktivering alternativt kan Du programmera en viss tid utgången skall vara i ett visst läge. Reläet kan ställas att vara i ett läge i allt från en sekund och uppåt. Dessutom kan ett av reläerna, om Du vill, användas för felindikering, tillexempel vid störningar i nätet. Du kan fritt välja vilket relä som skall användas via den inbyggda mjukvaran.

Varje utgång kan programmeras individuellt så att en användare eller grupp av användare kan påverka ett eller flera reläer medan en annan användare eller användargrupp kan ha en annan behörighet. Möjligheterna är stora till individuell anpassning för varje situation för såväl TWCT20s ingångar som dess utgångar.

img-twct20

 

Teknisk specifikation TWCT20 SMS styrning och övervakning

› frekvensområde: 850/900/1800/1900 MHz

› reläutgångar: 4 st 7 A@230 V eller 10 A @ 24 V

› digitala ingångar: 4 st ”0” 0-3V, ”1” 3-24 V

› analoga ingångar: 2 st 0-10 V, 4-20 mA

› fjärrstyrning: SMS

› statusförändring: skickas som SMS, mail eller samtal

› statusindikering: digitala I/O indikeras och statusindikering

› matningsspänning: 24 VDC ±10%

› effektförbrukning: 5,5 W

› temperaturområde: -20 – +55° C

› antennkontakt: MMCX, 50 ohm

› RS-232 kontakt: RJ-45

› övriga anslutningar: skruvplint

› kapsling: plastkapsling med integrerat DIN-skenefäste

› konfiguration: SMS/webläsare

› mått: 90 x 70,5 x 57,6 mm