Färdskrivare, -vad säger lagen

Vad säger lagen?
Fordon som är tyngre än 3.5 ton och som är registrerade efter 1 maj 2006 måste ha en digital färdskrivare. Kör och vilotider registreras digitalt i färdskrivaren och på förarkortet.
Reglerna för kör och vilotider påverkas inte av om färdskrivaren är analog eller digital, men hanteringen av diagramblad ersätts med att man istället ska spara data från den digitala färdskrivaren. Informationen ska sparas under minst 1 år, vilket alltså är samma tid som diagrambladen ska sparas.

Läsa av förarkort
Informationen som sparas på förarkorten måste läsas av så ofta att ingen data går förlorad. Tidsperioden mellan avläsningarna får dock inte överskrida 28 dagar.

Läsa av färdskrivare
Även informationen som finns i själva färdskrivaren ska kopieras så ofta att ingen data går förlorad. Tidsperioden mellan avläsningarna får dock inte överskrida 90 dagar.

färdskrivare

fjärrnedladning av färdskrivardata