Få ett SMS-meddelande när ett objekt korsar zoner

Som du ser på bilden är det en röd cirkel dragen, du kan få SMS om ditt objekt passaerar in eller ut ur en zon beroende på vad du vill uppnå.
Om du definierar att du skall skicka SMS när du är på väg in i en zon kan mottagaren av SMS:et vara omlastningscentral eller en kund som på så vis får en förvarning om att du är på väg. Detta är kvalitetshöjande för din verksamhet, samtidigt som din lastning & lossning kommer gå fortare eftersom de vet att du kommer.
Du kan ha hur många zoner du vill i vårt system, aktivera zoner efter rutt.

Ett annat tänkbart scenario är om du lämnar ditt fordon obevakat. Så r får du ett SMS när fordonet flyttar på sig och du kan följa fordonets väg i realtid på vår karta.

xtrakk_sms_borders

Alltid full koll med GPSlogik !