optimeradrutt_navigator

Exportera optimerad rutt till fordonsnavigatorn.

Planera in rätt kompetens till rätt plats vid rätt tidpunkt med den mest effektiva vägen, och få en konkurrensfördel.

GPS Logiks produkter kan optimera din arbetstyrka med förbättrade servicenivåer vilket leder till att kunderna blir nöjdare och körsträckan och körtid minskar. GPSLogik har produkter och tjänster som ger den nödvändiga flexibilitet som behövs för att möta en växande efterfrågan, kan vår lösning ger dig de verktyg och information som behövs för att driva kvalitetsprestanda och få en verklig förståelse av kostnaden för att leverera tjänst Flera typer av företag med rörlig arbetsstyrka använder redan våra system för att optimalt tilldela och planera sina resurser och för betjäna så många kunder som möjligt på mest effektiva och kompatibla sätt.

Vi erbjuder även vår lösning till chefer och beslutsfattare som behöver uppnå förbättrad och mätbar operativ effektivitet och synlighet. Våra kunders rörliga arbetsstyrka innefattar allt från installationer, underhåll, städning och heminspektioner, hälsovård och flera andra professionella tjänster.

GPS Logiks system kan öka produktiviteten i din arbetsstyrka genom:

 • Allokera rätt personal med mix av kompetens och erfarenhet som arbetet kräver, med optimerad rutt och sekvens
 • Ta hänsyn till komplicerade regler och uppfylla nödvändiga tidskrav för att förbättra kundupplevelsen
 • Skapa och ge möjligheter att balansera arbetsbelastningens för optimalt utnyttjande
 • Eliminera onödig tid på manuella processer

Sortera, Planlägg, Ruttoptimera och Signalera periodens arbeten. Genom att kombinera leveransadresser, lastbilskartor, öppettider och scheman för både fordon och personal kan man genom avancerad matematik skapa förslag på rutter som kraftigt reducerar såväl distans som arbetstid. Lösningen är kopplad till GPSLogiks webbaserade fleet management system XTRAKK och transportplaneringen är ordnad med ett enkelt ”klick”

”Vi vet att ruttoptimering är något som kraftigt kommer bidra till våra kunders lönsamhet”

 • Optimering av hela fordonsflottan med ett knapptryck
 • Manuell eller automatisk ruttoptimering
 • Optimeringsmodellen är baserad på heuristiska algoritmer.  Systemet provar alla kombinationer och presenterar lämpligaste väg for dig.
 • GPSLogiks rutthantering optimerar dina resurser, det betyder mindre bränsle , tid och service på fordon. -Bättre för miljön
 • Simuleringsmöjligheter.
 • Fordon med GPS-sändare monterade blir synliga för transportledare i realtid utmed den planerade rutten.
 • Möjligheter till dubbelriktad datakommunikation mellan transportledare och fordon via 3/4 G kommunikation och mobila terminaler.
 • Gör en bättre planering genom att ta hänsyn till många olika faktorer som kan vara svårt att hålla i huvudet
 • Blixtsnabb ruttoptimering
 • Möjliggör besparingar i planeringstid, fordonskostnader, personalkostnader

Ring oss så berättar vi mera hur du kan arbeta effektivare. Tel 0500-6000 22

optimeradrutt_navigator