Ett fordon, flera förare – här är lösningen

Med en personlig RFID-tag görs identifiering av föraren automatiskt och bokförda mil och tider blir rapporterat på en kombination av förarens/fordonets identitet. Körjournalen blir med andra ord rätt registrerad från början vad gäller tider, förare och körda kilometer både i tjänst och privat.