Digital körjournal i arbetslivet

Förenkla för företaget och föraren

Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med att använda elektronisk körjournal. Det är bara att starta bilen och köra, under tiden skapas en exakt körjournal som används för att redovisa yrkesfordonens användning till Skatteverket och undvika skönstaxering vid revision.

Spara tid och öka service

GPSlogik underlättar i verksamheter med brådskande uppdrag som exempelvis transportledning, budfirmor eller jourverksamheter då man enkelt kan hitta närmaste fordon för uppdraget. Företaget sparar tid och pengar och förbättrar servicen gentemot kunderna.

xtrakk1l

Samtycke och integritetsskydd

Tidigare behövdes samtycke från föraren för att installera digital körjournal men det har ändrats från 2014. Det är enkelt att begränsa vilken information som samlas in och hur länge den sparas för att skydda förarens integritet i enlighet med PUL.  Facket har rätt till delaktighet och information, de har dock inte rätt att motsätta sig beslutet så länge man som arbetsgivare följer PUL och kollektivavtalet.

Vad säger Datainspektionen ?

Det är tillåtet att med stöd av en intresseavvägning enligt personuppgiftslagen använda positioneringsteknik för följande ändamål:

Logistik och fördelning av resurser
Säkerhet
Framställning av statistik
Klagomålshantering och kundservice
Elektronisk körjournal

För att behandlingen ska vara tillåten krävs naturligtvis att den sker i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

Datainspektionen.PDF

Privat användning av yrkesfordon

Med GPSjournal är det enkelt att veta i vilken utsträckning yrkesfordonen används för privata resor. Införande av digital körjournal har visat sig resultera i minskad otillåten privat användning av yrkesfordonen vilket sänker kostnaderna.

Korrekt körjournal

Dessa uppgifter fylls i helt automatiskt av GPSLogiks journal.

  • Start- och stopptid
  • Start- och stoppadress
  • Körsträcka
  • Körtid
  • Mätarställning
  • Platsmatchning, om du besökt en adress tidigare så fylls platsen i automatiskt.

Milersättning

När du skriver ut körjournal finns möjlighet att få milersättning uträknad helt automatiskt. Det enda du behöver ange är ersättning per km.

Se var fordonen är just nu

Med vårt system kan du se var dina fordon befinner sig med några sekunders fördröjning. Perfekt för till exempel transportledning, budfirmor eller jourverksamheter.

Alla fordon och flyttbar utrustning  kan använda XTRAKK för positionering och spårning. Våra kunder har installerat vårt teknik i bland annat bilar, lastbilar, grävmaskiner, traktorer, motorcyklar, båtar och mobila industriaggregat.