Fleet management med fjärrnedladdning av digital färdskrivare.

Fjärrnedladdning av alla fordons digital färdskrivare.

Nu kan man automatiskt kopiera färdskrivarens massminne och förarkort via GPS-sändaren Piccolo Plus via GPRS eller WLAN. Nu blir det enkelt att kunna hantera all digital färdskrivardata på ett och samma sätt. Fördelarna i denna investering är att transportledningarna nu kan avsätta mer tid på det verkliga arbetet – att planera, ordna och följa upp våra transporter enligt kör- och vilotider.

Manuell kopiering av färdskrivare och förarkort är ett minne blott . Oavsett om fordonet kör i Sverige eller utomlands, eller står still och har tändningen avslagen kan fjärrnedladdning ske.

 

Fjärravläs färdskrivaren

Fjärravläs färdskrivaren