Den enklaste och mest prisvärda positioneringstjänsten

Positioneringstjänsten XTRAKK™  är det pålitligaste sättet att övervaka stöldbegärlig egendom – bil, båt, entreprenadmaskin, fraktcontainer, långtradare – och det säkraste sättet att återfå den om den faktiskt stjäls. Full koll dygnet runt året runt.

Vi erbjuder positioneringstjänst för åkerier och andra mobila tjänsteföretag. Du vet exakt vart alla fordon befinner sig och vart de är på väg. Dina frakt- och serviceorder kan fördelas optimalt mellan fordonen, rutter kan planeras och omplaneras dynamiskt, avvikelser kan fångas upp och åtgärdas direkt o.s.v.

Vi ger dig värdefulla rapporter så att din lönsamhet kan optimeras ytterligare.