Datainspektionen om GPS

Datainspektionen och användandet av GPS-trackers i arbetslivet

GPSLogik AB med positioneringstjänsten XTRAKK™ följer givetvis de rekommendationer som datainspektionen ger när det gäller användandet av GPS-positionering i arbetslivet. Vi efterföljer de lagar och regler som finns i positioneringstjänsten XTRAKK™. Service är en viktig del i vår vardag och vi är måna om våra kunder. Vi vet av erfarenhet att i början kan frågorna om XTRAKK™, både från arbetsledare/chefer och medarbetare vara många. Vi svarar gärna på frågor och kan hjälpa till med personalintroduktion, och varför GPS-teknik är ett stöd i verksamheten.

pdt3 Läs datainspektionens informationsfolder om GPS-tracking