Cyklar utrustade med GPS sändare och avancerad kamerautrustning sänder LIVE från Vätternrundan 2012.

Cyklar utrustade med kamerautrustning för att kunna sända en videoström i realtid utefter banan som visas på  storbildskärm och webb.

Vätternrundan kan följas live på www.gpslogik.com/sportwebben.html

GPS på cykel och Vätternrundan 2012