Batteriet räcker 30ggr längre med GPSLogiks innovation – Gravitationsrelä

GPS Logik AB har löst batterifrågan för alla de tillfällen då man behöver övervaka/spåra utrustning som inte har egen strömkälla som laddas kontinuerligt (fordonsbatteri). Med vårt programmerbara frånslagsfördröjda gravitationsrelä så aktiveras GPS sändaren så fort objektet kommer i rörelse. När enheten står still så slutar GPS sändaren att skicka data efter x minuter och spara därmed värdefullt batteri (ingen idé att skicka samma position i veckor).

Gravitationsreläets nya position i X,Y,Z led blir det nya börvärdet för en godkänd placering, om objektet börjar rucka på sig vaknar gravitationsreläet och spänningsätter GPS sändaren som då börjar rapportera sin nya positionen.

Vår lilla programmerbara batterisparningskrets kan konfigureras med valfri frånslagsfördröjning och känslighet efter det behov som råder för den aktuella applikationen. Bilden visar ett DEMO relä med display. Givetvis så finns inte display eller andra onödiga strömkonsumerande komponeneter i den variant som monteras i kundernas applikationer.

grealy1

GPS Logik AB, ny innovation. Närbild på gravitatoinsreläets display.

Man kan på detta vis klara driften under 6 månader på ett litet inbyggt batteri. Skak/lägesdetektorn är perfekt för redskapscontainers, uthyrningsmaskiner, gods och annan utrustning som inte alltid flyttar på sig men som man vill hålla koll på så de inte försvinner.

skakswitch

Helt omöjligt att flytta på lådan utan att GPS sändaren vaknar och rapporterar sin nya position till GPS logiks kartserver XTRAKK®ögonblickligen

3acc