Automatiskt stöldskydd i världsklass

GPS Logik presenterar funktionen automatisk stöldskyddzon. När tändningen vrids av, så sätter XTRAKK systemet automatiskt på en ‘stöldskyddszon’. Om man sedan försöker flytta din lastbil,personbil,båt,MC, uthyrningsmaskiner eller annan utrustning genom att  forsla bort ert objekt på en trailer eller dylikt så går larmet när objektet passerar utanför inställt stöldskydds område. Det är många grävmaskiner och andra typer av anläggningsmaskiner som stjäls och snabbt flyttas utomlands, och dessa körs inte för egen maskin utan lastas upp på en biltransport. Vår GPS tracker har internt batteri så den känner av ifall nån mixtrar med yttre spänningskälla som ett bilbatteriet e.t.c.

Stöld & bevakningszoner kan också upprättas med mobilen genom att SMS:a din [kod] till vår server.

stoldzon

Stöldskyddzon aktiveras automatisk via tändning eller ett SMS

Låt satelliterna bevaka ditt fordon. Enkelt för dig, svårt för tjuven.  När [objeket] med GPS sändare flyttas utanför den zon du upprättat får du ett SMS och du kan följa din egendoms förflyttning LIVE på vår webbsida, samordna ett återtagandet med polisen.

stealzone

Satellitbevaka ditt fordon med GPS Logik. Ostkupa på ! 🙂