Automatisk och gps-validerad körjournal

Med körjournalen som ingår i XTRAKK™ förenklar du kraftigt dina administrativa rutiner kring körjournaler. Med gps-trackers i fordonen och som kommunicerar med webbtjänsten XTRAKK™ kan färdiga körjournaler enkelt hämtas via Internet i en mängd format, bl.a. xls och pdf. Körjournalerna är uppbyggda enligt skatteverkets rekommendationer. Många ser även fördelarna i att på detta vis få underlag för debitering och annat. Systemet är enkelt, driftsäkert och flexibelt med möjlighet till utökad funktionalitet.

Med körjournalen i XTRAKK™ sparar du både tid och arbete. Alla körningar registreras automatiskt i systemet, komplett med adresser, antal körda kilometer, start- och stopptider samt tidsförbrukningen på distanserna.

 

Kör dina medarbetare mer än 100 mil/år privat med en företagsbil? Med en elektronisk körjournal skaffar du dig och dina anställda en billig försäkring mot sköntaxering, retroaktiva arbetsgivaravgifter och straffavgifter. Dessutom minskar du administrationen av körjournalerna både för förare, kontorspersonal och chefer. Körjournalen är lätt att använda och kräver minimal utbildning.

Övertygad? Skicka in din förfrågan och få offerter på webbaserade lösningar för körjournaler.

Elektronisk körjournal är för dig som använder:

► Yrkesbil
► Firmabil
► Egen bil i arbetet

Elektronisk körjournal ger dig:

► Rapportering enligt myndigheternas krav
► Drivmedelskalkylering
► Föraridentifiering via ID-tag i nyckelknippan (många förare, samma fordon)
► Enkel och personlig tillgång via Internet
► Automatisk hämtning av data
► Möjlighet att skilja på yrkeskörning och privatkörning
► Enkel installation
► Effektivisering av körjournalshantering och uppdragsuppföljning
► Minskad bränsleåtgång då nyttjandet av fordonen kan planeras bättre
► Minskad miljöpåverkan genom att fordonsflottan nyttjas mer effektivt
► Minskad stöldrisk genom kontroll av fordonens position och larmfunktioner
► Ingen administration i fordonen
► Kontroll på din fordonsflotta via realtidspositionering av alla fordon, satellitperspektiv ger dig bättre möjligheter till planering
► Pengar över genom att använda dina fordon effektivare
► Spårning av fordon vid stöld
► Historik över tidigare körningar
► Enklare bokföring i företaget
► Inga överraskningar vid revision

Minimera det tråkiga administrativa arbetet och den tidsåtgång det innebär. Få exakta, automatiska och GPS-validerade körjournaler. Upplev tryggheten av att alltid ha korrekta körjournaler och inte hamna i trubbel vid en skatterevision i företaget!