Asfaltsläggare kvalitetsäkrar transporter

Asfaltsläggare kvalitetsäkrar transporter med GPSLogik AB. Asfaltstransporter har varit ett stort bekymmer, var är bilarna och framför allt vilken temperatur har asfalten haft under resan. Väntetider medför en betydligt sämre asfaltskvalitet. Om temperaturen har sjunkit under resan från asfaltsverket blir den nylagda vägens livslängd kortare och NCC / Skanska får sämre betalt för sitt jobb. Med GPSLogiks trackers på asfaltsbilarna kan transportledarna se var bilarna är och på så sätt portionera ut bilarna från asfaltsverket i rätt takt så att väntetider, köer och sämre asfaltskvalitet kan undvikas.

asfaltslggare_p_vg