Arbetsorder, närbild på menyn i mobilen

Välj status på anmälda arbeten, när du ändar status i mobilen eller på vår webbaserade karta så slår ändringarna igenom ögonblickligen. Du kan även skapa nya arbetsordrar på plats med mobilen. Ta ett foto, skriv en kortare beskrivning och GPSLogiks app skickar in det ny anmälda arbetet till den webbaserade kartservern och kollegornas mobiler uppdateras med det nya uppdraget, ut ritat på rättplats. – FANTASTISKT !