Arbetsorder med GPS-stöd

GPSLogik AB levererar mobila system för ärende- och arbetsorderhantering med inbyggt GPS- och kartstöd. Med dessa system minskar våra kunder sin administration och miljöpåverkan samt arbetar effektivare. Mobilärendehantering är det perfekta verktyget för alla företag med personal ute på fältet och med en central felanmälan. Alla arbeten som skall utföras synkroniseras automatiskt med personalens mobiler, webb och och administrativa system. Utförda arbeten kan kvitteras ute på fältet med mobilen.

Detta är ett otroligt effektivt sätt att arbeta på.