API för utvecklare

API för utvecklare som erbjuder kartintegration med andra applikationer och system

Använd XTRAKK™ API för att hämta och lämna data till andra applikationer.  Med detta API ges våra kunder kraftfulla funktioner för datautbyte som ger er organisation mervärde. GPSlogiks server API som ger möjlighet att använda positionering som en integrerad del av din webb eller mobil applikation.

Viktigt – för alla positioneringstjänster krävs samtycke av slutanvändaren. Som API kund behöver du, som en del av våra kommersiella avtal, tydlige ange hur du ska inhämta samtycke från slutanvändaren. 

API för utvecklare