Annonsera med GPS

GPSLogiks nya modul för GPS-aktiverad annonsering är nu klar. När en person i rätt målgrupp passerar geostaketet kring t.ex. ett shoppingcenter så kan personen få specialerbjudanden i mobilen. Detta är en helt ny möjlighet för annonsörer att komma ut med sina erbjudanden. Man slipper kostnader för tryck, leverans av reklamblad e.t.c.