Aktiv RFID tagg tillsammans med GPS tracker data.

Aktiv RFID – de utökade möjligheternas RFID. Det går inte att lista alla av den aktiva RFID-teknikens möjligheter – fråga oss istället ! Ring 0500 6000 22

Aktiv RFID tagg med GPS-tracker ger stora möjligheter att detektera/logga platser för t.ex. på/avkoppling av trailers med GPS position, ID och tid oerhört kostnadseffektivt. Ring oss för mer information 0500 6000 22

df2285cf-be66-4816-8db6-86644fd05b1f

Varför har aktiva RFID-taggar ett inbyggt batteri? Ett av svaren är att man ibland har behov av ett chip med mer processorkapacitet än vad de passiva chippen kan erbjuda. Det kraftfullare chippet behöver en strömkälla som gör att chippet arbetar även när det är utanför läsfältet. Ett mellanting mellan PASSIV RFID och AKTIV RFID är BAP d.v.s. Battery Assisted Passive RFID. Förenklat kan det beskrivas som passiv RFID men där taggarna har ett batteri som med mycket lite ström håller chippet ”vaket” även när taggen är utanför läsfältet. Det man vinner, i förhållande till passiv RFID, är ett mycket bra läsavstånd och minskad påverkan av metall och vatten. Konsekvensen av att det aktiva RFID-chippet är kraftfullare och har kontinuerlig spänning blir att man kan ha ett program som styr chippets/taggens funktioner. Bl.a. kan man med mjukvaran bestämma att taggen själv och automatiskt, med definierade intervall, ska sända sitt ID-nummer. Den kan alltså tala om att ”jag finns här” eller ”jag finns fortfarande här”.  Ur användares synvinkel är informationen en RFID-tagg kan lämna det viktiga. Ibland har passiva RFID-taggar tillräcklig funktion men i andra fall krävs mer avancerad teknik för att generera och överföra informationen – d.v.s. aktiv RFID. Finns det inget värde i att använda informationen ska man inte investera i vare sig passiv eller aktiv RFID. Chippet har ofta ingångar med möjlighet att ansluta olika sensorer. Man kan alltså lägga till en rörelsesensor som känner när taggen kommer i rörelse eller en fukt-/temperatursensor. Varje gång taggen sänder sitt ID-nummer följer även med data från den anslutna sensorn. Ibland ”ersätts” sensorn av en tryckknapp på taggen. Ett tryck på knappen kan innebära ett larm från ensamarbetande eller en fjärröppning av port eller grind alternativt för att rekvirera material i en monteringslina. Flexibilitet är ett begrepp som kan kopplas till aktiv RFID – grundtekniken med chippet finns. Med möjligheterna att ansluta sensorer för anpassade områden och kontroll över mjukvaran kan vi supporta lösningar som tidigare inte varit möjliga.

Läsarna är mer kommunikationsenheter är traditionella läsare för passiv RFID. Via sina antenn tar läsaren emot signaler från taggarna. Det är alltså taggarna som är aktiva och sänder sitt ID (plus status på eventuell sensor) – ungefär som en fyr. Logiken i läsaren eller i bakomliggande system kan även sända kommandon extern utrustning. I kommunikationen med värdsystem kommunicerar läsarna med ett väl dokumenterat protokoll via  TCP/IP över GPRS. I radiokommunikationen mellan läsare och tagg används frekvensen 2,4 GHz.  Många läsare hamnar i ”ruskiga miljöer” – med regn och snö eller monterad ombord på ett fordon med kontinuerliga skakningar och stora G-krafter. Därför är vår tag IP68 säkrad

Läs- eller kommunikationsavstånden mellan läsaren och taggar beror som vanligt på en mängd faktorer.

En av dessa är läsarens antenn. En rundstrålande sprötantenn ger 360 graders täckning men kortare läsavstånd än en riktantenn som täcker en sektor. Om man generaliserar kan man säga att läsavståndet är upp till cirka 70 m med fri sikt mellan läsare och tagg. I många fall vill man ha kortare läsavstånd än det som erhålls med standardprodukterna och det åstadkommer man genom att koppla in dämpsatser mellan läsaren och dess antenn. Med hypotetiskt 70 m räckvidd får man in signalerna från alla taggar som befinner sig mellan 0 och 70m. Är det man vill så är det OK men vill du endast veta vilka taggar som finns mellan 0-10m från en grind så skapar taggarna som finns mellan 10 till 70m bara systemmässiga problem. Därför kan man minska räckvidden genom att sätta trigger nivån på taggens signalstyrka vilket är linjärt med avståndet mellan tagg och läsare.

Att taggarna automatiskt och upprepat sänder sitt ID innebär att en ny tagg i området automatiskt detekteras och registreras.

Omvänt gäller att om ett tagg-ID plötsligt försvinner från ”närvarolistan” så är det en systemhändelse. Med grov upplösning kan använda RFID och sammankopplade läsare för lokalisering av de taggade föremålen i realtid. Principiellt skickar systemet ut en förfrågan till alla läsarna om ett speciellt tagg-ID. I det utrymme där den aktuella taggen finns svarar den och läsaren skickar svaret vidare till lokaliseringssystemets dator. Taggade kundvagnar i stora butiker kan ge information som är användbar i flera olika sammanhang. Det kan ge statistiskt relevant information om kunders och kundvagnars rörelser i butikerna (utan att kopplas till kundens identitet). ”Borttappade” eller oavsiktligt förflyttade kundvagnar kan lokaliseras från sökterminaler i butiken. Det kanske viktigaste är dock möjligheten att styra flödet av tomma kundvagnar så att de finns på rätt plats. Ett överfyllt vagnsskjul är till ingen nytta om inga vagnar finns där kunderna söker dem. Kundvagnarna är ju de lastbärare kunderna använder för att transportera butikens varor genom kassorna – en ofta förbisedd del av handelns logistik. Brist på lediga kundvagnar ger direkt effekt på butikens försäljning. Bilar, truckar, arbetsmaskiner, vagnar, containers, lastburar, personer taggas med denna typ av tagg. Nyttan är att taggen kontinuerligt talar om att föremålet personen finns här – och även med långt avstånd mellan tagg och läsare.

Även läsaren kan vara mobil! I sammanhang där man transporterar personal eller besökare i buss eller bil till säkerhetsklassade områden. Exempel är transport av personal till gruvor under mark eller till kärnkraftverk eller tunnelarbeten – eller militära anläggningar. En läsare finns i transportfordonet. När personal med taggar går in i fordonet läses och loggas taggarna i läsaren. När fordonet når destinationen kommunicerar läsaren i fordonet med destinationens fasta läsare och loggade tagg-data överförs. Säkerhetssystemet kollar att listan med tagg-ID har behörighet för tillträde varefter de registreras som närvarande.

Batteriets beräknade drifttid: cirka 5 år

d07c2c2a-c5be-4277-8dfd-250230bfeb7a