Aktiv positionering med GPS

De system som vi kallar aktiva består av en GPS-mottagare med en sändarenhet och installerat SIM-kort som skickar vidare enhetens position på valfritt intervall till positioneringstjänsten XTRAKK™.  

En ny positionsangivelse var femtonde sekund är vanligt. Aktiv GPS-spårning används ofta för optimering av logistikflöden, säkerhet, lastbilar, service  etc.

 

Visa mig aktiva GPS sändare