ADU 500, batteridriven GPRS/GPS datalogger

Introduktion

Behöver du mäta eller logga till exempel temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? Vi erbjuder produkter och service av hög kvalitet, mätresultatet får ni som grafisk presentation via vår molntjänst på internet eller så kan du hämta data själv via vårt API. Insamlad data kan exporteras till populära format som t.ex. Excel, PDF, XML, JSON . Våra datalogger modeller för fjärrövervakning kan också sända rapporter och larm via SMS eller e-post. Det ger många fördelar såsom minskade reskostnader och snabbare besked.

ADU-500 är en ultra-low-power, trådlös RTU med dataloggning och alarm funktioner. Den batteridrivna RTU innehåller tre digitala ingångar, två analoga ingångar, en pulsräknare och möjligheter att strömförsörja ansutna mätgivare. ADU-500 använder ett internt mobilmodem för att automatiskt skicka data och varningar. Ett lithium-thionylbatteri av D-storlek kan ge autonom drift upp till 10 år beroende på applikation.

Fördelar
ADU-500 RTU stödjer alla LPWA, 4G, 3G, 2G mobilnätteknik. 3G-versionen av RTU (ADU-500-3G) innehåller GNSS-kapacitet (GPS & Glonass Sirf V).

Mätningar och dataloggning
De digitala ingångarna skannas av CPU:n för att detektera ett larmtillstånd. Analog ingångsförstärkning, skalning och larmgränser är användardefinierbara. Analoga ingångar samplas enligt den användardefinierade samplingsfrekvensen. Provtagningshastighet och provtagningstid påverkar batteriets livslängd enligt kraven på givarens strömförsörjning.

SDI-12 seriell buss
SDI-12 är ett asynkront, ASCII-seriellt kommunikationsprotokoll som utvecklades för intelligenta sensoriska instrument som vanligtvis övervakar miljödata.

RS-485, MODBUS
ADU-500 stöder förvärv från sensorer med RS-485-gränssnitt, med det populära MODBUS ASCII-protokollet. Upp till 10 mätkanaler från flera sensorer stöds.

Strömförsörjning av sensorer
Enheten erbjuder flera strömförsörjningsalternativ av anslutna mätgivare.

Alarm & meddelanden
SMS-meddelanden inkluderar varningsmeddelanden och periodiska statusmeddelanden för att verifiera enhetens tillgänglighet. Enheten stöder diskret varning för flera användare. Meddelande texter är användardefinierbara.

Dataöverföring
ADU-500 stöder periodisk dataöverföring enligt användardefinierade parametrar. Enheten kan skicka data via SMS till fördefinierade användare eller till en internetserver via FTP.

Inställning och fjärrkonfiguration
Enheten kan programmeras lokalt genom seriell port eller fjärr via SMS genom att använda enkla ASCII-konfigurationskommandon.