Addera en GPS-position till varje händelse eller mätvärde från en PLC

Vi erbjuder olika sorters special applikationer tillsammans med standard hårdvara. Vi kan kombinera t.ex. GPS position med andra mätvärden som kommer från sensorer/givare som är anslutna i ett PLC system. Denna kombination av av GPS och PLC/mät & styr utrustning är värdefullt vid transport av känslig last som behöver monitoreras under hela sträcken. Vår GPS sändare fungerar alltså som ett GPRS modem till mätvärdes databasen (SCADA). . Jag ger några exempel.

  • Att flytta konst mellan olika utställningar och museer ställer stora krav på att transporten genomförs på rätt sätt med avseende på hastighet men också parametrar som temperatur & fukt spelar in.
  • Trafikverket gör mätningar på väg och räls, de kopplar in sina olika typer av givare i vårt PLC system som är kopplat till vår GPS sändare och man går en GPS position på varje mätvärde.
  • Livsmedelstransporter ställer stora krav på förhållandena under transporten, för att kunna erbjuda en fin slutprodukt till konsument så behöver man kunna övervaka och dokumentera att t.ex. rätt temperatur hålls under hela resan.

plcgps600

Ni kan säkert komma på 100 andra exempel där det är värdefullt att kombinera styrkan i ett industriellt automationssystem med en GPS position både i larm & dokumentations syfte. Välkommen med din förfrågan till GPSLogik AB så löser vi detta tillsammans. Vi ger dig lösningar på problem om du behöver du övervaka maskinerer och utrustningar på distans och under transport.

• Vill du kunna övervaka nivåer, flöden, pH och konduktivitet ute i naturen?
• Vill du ha mätvärden direkt på Internet, i en databas i realtid och under transport?
• Vill du ha SMS-meddelande när gränsvärden överskrids?