Abonnemangsinformation

Funktionsbeskrivning

Ruttkontroll.
Här får du full koll på dina fasta turer utan att göra något själv. Det är enkelt att lägga in en rutt med alla leveransadresser och ett tidsfönster för varje. Om en leverans försenas eller uteblir får du ett SMS och en avvikelse registreras i systemet. Alla avvikelser sparas för att du sedan ska kunna ytterligare förbättra leveransprecisionen mot din kund. Dina kunder kan få en egen inloggning för att följa de rutter som levererar till just dem. Detta ger ökad service och sparar mycket tid och många telefonsamtal för dig som transportör. (Ruttkontroll är en smart tjänst även för bussar i linjetrafik. Genom att studera avvikelser från ordinarie körscheman kan tidtabellerna successivt förbättras. Och bussarnas realtidspositioner kan kontinuerligt signaleras till hållplatserna.)

Orderhantering.
Detta är den nya generationens fleet managementssystem, där du hela tiden kan se varje fordon och kundorder, och överblicka hela verksamheten i realtid på kartan i gpslogiks XTRAKK™. Utöver att hålla reda på dina fordon och optimera trafiken, genererar systemet även fakturaunderlag. Trafikledningen förenklas och både du och dina kunder sparar mycket tid och pengar.

Körjournal.
Om du bedriver serviceverksamhet får du här full koll på var dina bilar befinner sig. Därmed kan du minska företagets icke debiterbara tid. Du slipper gissa – du vet. Samtidigt får dina kunder bättre service genom att ge dem snabba exakta svar på inställelsetider. Körjournalen är mycket enkel att använda och kräver ingen manuell hantering. Du följer dina bilar i realtid och kan sammanställa körjournalerna för utskrift eller överföring till andra datasystem.

Områdesbevakning.
Här kan du enkelt, med hjälp av ‘staket’, markera och aktivera ett eller flera områden var som helst på kartan med gpslogiks kartapplikation XTRAKK. När något av dina fordon passerar in i, ut ur eller genom ett aktiverat område får du en signal direkt, med uppgift om vilket fordon och vilken förare det rör sig om. Ett område kan vara hur litet eller stort som helst – från en enskild parkeringplats eller gata till en stadsdel, kommun eller region.

Hastighetskontroll.
Den här tjänsten håller koll på att fordonet inte överskrider en viss hastighet. När så sker får både föraren och centralen en signal. Med hjälp av tjänsten Områdesbevakning kan du dessutom definiera olika hastighetszoner, t ex i stadskärnor och villaområden.

Personlarm..
Med hjälp av en knapp som ansluts till GPS-enheten (alternativt en fristående enhet man kan ha i fickan) får dina förare extra trygghet om någon hotfull situation skulle uppstå. Larmet, som kan gå till den egna centralen eller till ett larmföretag, kan graderas efter hotnivå.

Temperaturkontroll.
Den här tjänsten håller koll på dina kylfordon och säkerställer att din del av kylkedjan håller måttet. I en enkel graf noteras temperaturen i lastutrymmet vid bestämda intervall, t ex var 5:e minut. Därmed går det att direkt avgöra om en oacceptabel temperaturhöjning hänför sig till din transport, eller om den uppstod innan eller efteråt.

Miljödeklaration..
Den här enkla tjänsten beräknar och bokför dina fordons CO2-utsläpp under en viss period, och genererar data till de miljödeklarationer som allt fler transportkunder kräver. Beräkningarna bygger på uppgifter om fordon, motor, körsträcka och verklig bränsleförbrukning.

Geostaket stöldskydd.
Med tjänsten gpslogik XTRAKK™ kan du övervaka dina fordon och särskilt värdefulla laster, och snabbt spåra dem om de skulle stjälas.

Geostaket ankomstavisering.
Låt vår karttjänst automatisk meddela dina kunder i god tid att du är på väg.