75-80% av all information sägs kunna placeras geografisk

75-80% av all information sägs kunna placeras geografiskt. Det är ganska mycket! GPSLogik AB hjälper organisationer att få ett nytt grepp på sin information genom innovativt användande av den geografiska aspekten. Det finns lösningar som håller reda på var soptunnor befinner sig så varför kan vi inte hålla reda på var dina kunder befinner sig eller din potentiella målgrupp? Genom användning av sofistikerade system, beprövade metoder och en hel del nytänkande kan GPSlogik AB hjälpa dig göra affärer på ett nytt, effektivare sätt.

Det är bra för dig, dina kunder och samhället!