70 till 80% av all information kan placeras geografiskt

Frigör styrkan i mobil kommunikation med 2-vägs GPS-teknik. Samarbete mellan transportledning och förare blir så mycket enklare och billigare.

  • Frigör styrkan i 2-vägs GPS-teknik
  • Flexibelt, Platsstyrt, Tidsstyrt
  • GPSLogiks plattform XTRAKK erbjuder ett flexibelt API mot alla affärsystem
  • Robust och skalbar nätverksteknik
  • Omedelbara och mätbara resultat
  •