1:a pris !

Samarbete mellan studenter på HIS, (högskolan i Skövde) och företagen i Gothia Science Park ger ofta utdelning. Här är ett gott exempel 🙂