XTRAKK Maskinuppföljning ger ökad lönsamhet

XTRAKK Maskinuppföljning ger ökad lönsamhet
  • Håll koll på service
  • Minskad stöldrisk
  • Minskad miljöpåverkan
  • Enkel att använda

XTRAKK ger dig full koll på dina maskiner som till exempel var de befinner sig, drift och produktionsdata eller när det är dags för nästa service. Maskinuppföljning när den är som bäst!

En enhet monteras på maskinen, ett konto upprättas till vår webserver och positions- och driftsrapporter hämtas enkelt ut via Internet/mobilen. Många ser även fördelar med att kunna hämta ut underlag för debitering. Systemet är enkelt, driftsäkert och flexibelt med möjlighet till fler tjänster.

Lönsamhet

Genom att ha koll på när, var och hur mycket maskinerna används kan verksamheten planeras bättre. Effektivisering och uppföljning av maskinflottan spar tid och pengar.

Trygghet

Minskad stöldrisk genom koll på maskinens position och larmfunktioner.

Miljöpåverkan

Minskad miljöbelastning genom att maskinflottan nyttjas mer effektivt.

Service och underhåll

Genom att få full koll på servicetillfällen kan underhåll planeras och utföras vid rätt tidpunkt utan att påverka verksamheten mer än nödvändigt. Kostnader för haverier på grund av uteblivet underhåll elimineras. Servicerapportering från fält kan enkelt göras med handdator.

Användningsområden

Lösningen passar de flesta typer av verksamheter med maskiner och fordon, allt ifrån enmaskinsägare till internationella företag med 100-tals maskiner.