XTRAKK™ är stället!

Leveransförseningar, leveransförfrågningar och en osäkerhet från både kunder men också internt om var leveransen är driver mycket kostsam kommunikation. Lägg därtill problematiken med tidsdifferenser för företag som bedriver exporthandel så förstår man att informationen kring leveranserna måste finnas tillgänglig på ett ställe, dag som natt, dygnet runt, året runt. Vi kallar detta ställe – XTRAKK™