Vem kör fordonet idag?

Med GPSLogiks smarta system för föraridentifikation får du omedelbart reda på vem som kör fordonet nu. Systemet kan också användas för tidredovisning då föraren mycket enkelt loggar av och på systemet modell stämpelklocka. Man kan också använda systemet genom att ha olika tag ID-brickor för att t.ex. spara vilka arbetsmoment som utförs t.ex snörörjning, sandning, bortforsling e.t.c och då logga varje arbetsmoment på specifik plats, tid, arbetsmoment och sträcka.

Detta är ett mycket prisvärt system som håller koll på förare och fordon. Skapar omedelbart elektronisk ordning och reda. Data kan exporteras till MS Excel.