Var är min leverans?

Låter det bekant? Något du ofta hör från en missnöjd kund som ringer dig på telefon? När du har hundratals leveranser på gång hela tiden. Vissa som fraktas, en del ännu som inte påbörjats, vissa som redan är klara. Du kommer förmodligen att vilja svara “Jag vet inte riktigt just nu. Men jag kan ta reda på om du vill”.

Vad som följer är en större arbetsinsats. Du letar bland kundorder, fraktsedlar och leveranskvitton och efter ett par samtal till ett par kollegor kanske du kan ringa upp och svara på kundens fråga. Detta är obekvämt och tids- samt resurskrävande. Visst känns situationen igen och den är totalt onödig!

Situationen

RS CONTAINER GROUP Ltd – ett av de ledande företagen för containertransporter i Polen, vars flotta av nästan tjugo lastbilar flyttar nästan tusen sjöcontainer per månad – upplevde ett liknande problem. Med tanke på att en leverans av en container består av minst två resor – till destinationen och tillbaka – görs det ca 1600 resor per månad. Om vi ​​delar denna siffra med antalet dagar i en månad, får vi ca 50 resor per dag. Om vi delar det med timmar och minuter så kommer i genomsnitt varje leverans ändra status och plats var tionde minut.

Eftersom företagets fordon sedan länge är försedda med GPS-utrustning från GPSLogik, kan vi alltid veta var fordonen befinner sig och med tanke på att en sjöcontainer inte kan flyttas om den inte lastas på en lastbil, kan behållaren bara vara där lastbilen är för närvarande (lastad på lastbilen) eller där lastbilen var en gång (lossad från lastbilen). Endast en bit viktig information saknades – hur vet vi när något har gjorts med containrarna?

I telematik faller ett sådant problem inom kategorin spårning och lösningen brukar ofta vara att installera en separat trackingenhet eller ett chip (RFID) i behållaren. Detta kräver utveckling av en specifik infrastruktur och dessa system är relativt dyra, både att genomföra och att underhålla. I alla fall var en sådan lösning inte ett bra alternativ för RS CONTAINER GROUP Ltd då containrarna inte ägs av dem. Det skulle ha inneburit ett konstant krångel med utrustning och teknik. Systemet skulle ha varit relativt opålitlig och därmed ineffektivt.

Lösningen

GPSLogiks utvecklingsteam är stolta att presentera sin lösning som:
underlättar logistikarbetet, undviker onödiga samtal till förarna, minimerar klienternas frågor och hjälper förarna i deras arbete. Kunderna kan se fordonets position och telefonnumret till föraren online, så de kan kontakta föraren direkt.

Allt detta är möjligt tack vare att en vanlig Garmin-navigator kopplas till GPS-enheten, genom vilken föraren kan kommunicera behållarens nummer och nuvarande status vid lastning eller lossning till positioneringstjänsten XTRAKK. Som ett resultat har vi en enkel information som upprätthålls av förarna direkt från förarhytten och som enkelt hanterar hundratals containrar samtidigt. Förutom överblick i realtid är det också möjligt att kontrollera aktiviteter historiskt och se vem som gjorde något med en behållare och när. RS CONTAINER GROUP Ltd sparade medel som annars skulle ha spenderas på dyr utrustning och teknik och kunde fortsätta med det välbekanta användargränssnittet i XTRAKK.

För de som inte vill ha en Garmin-navigator har vi appar för Android- och iPhonemobiler som skickar positionsdata, containerID, klockslag samt foto från senaste lastnings- och lossningstillfället. Och telefon behöver man ju ha ändå.

Förutom ökad effektivitet i det dagliga arbetet var den viktigaste vinsten för RS CONTAINER GROUP Ltd det operativa mervärde som kunderna erbjuds. Varje kund till RS CONTAINER GROUP Ltd kan nu logga in på hemsidan för RS CONTAINER GROUP Ltd och se positionen för sin leverans i realtid. Kunden behöver bara en dator och internet.

Willhelm Saxé, chef, RS CONTAINER GROUP Ltd:

“Många tack till GPSLogik AB. Under de senaste fem åren har tre företag erbjudit oss ​​liknande tjänster. Alla har försökt utveckla den service vi behövt och misslyckats och har inte kommit tillbaks. GPSLogik’s service ökar definitivt vår tillförlitlighet och ger en garanti för alla våra kunder, både de som skickar och för de som skall ta emot varorna.”