Tömning av slambrunnar med GPS tracker och automatisk fakturering

Case Study :

Att arbeta med onlinekarta i fordonen som verktyg för positionering av +4000 slambrunnar i Örebrotrakten. Fordonen synliga i realtid med hjälp av GPS tracker

Uppdragsgivare:

Transport / speditionsföretag i Sverige

Syfte:

Att enklare kunna hitta och dirigera fordon som arbetar med att tömma slambrunnar. Automatisk faktureringsunderlag överförs direkt från slamfordonen via mobilnätet till företagets servrar.   

 [youtube width=”640″ height=”385″ video_id=”zY97AQ7-8hw”] 

Behovet

Transportbolaget har ansvar för tömning av +4000 slambrunnar i Örebro/Askersundstrakten. Slambrunnarna skall tömmas enligt månadsschema, vissa flera gånger per år.

Företaget har specifika krav;

  1. Att, i realtid, kunna följa slambilarnas position i realtid.
  2. Att kunna rapportera tömd mängd, slanglängd m.m till transportföretagets datorsystem så att automatisk fakturering blir möjligt.
  3. Möjlighet att lägga upp kundspecifika informationstexter på varje slambrunn.
  4. Att sortera slammbrunnar i månadslager för att kunna visa vad som skall utföras i aktuell månad.
  5. Olika ikoner som reflekterar slambrunnens status,  -skall tömas, – tömd,  -budtömning inom 24h,  -budtömning inom 5 dagar.
  6. Importera RT90 koordinater som skall översättas till WGS84.
  7. Zoombar karta även i ‘terräng’ och ‘satellite’ läge
  8. GPS tracker

 

Lösningen

Slamtömnings fordonen utrustades med netONE  bredbandsrouter och en PC för mobilt bruk.  Online kartan visar vilka arbeten som skall utföras, vart kollegorna befinner sig samt överföring av faktureringsinformation i realtid via menyer i kartan.

slambrunn-1024x809