RFLink – övervaka dina tillgångar trådlöst

RFLink är ett aktivt RFID-system som är otroligt smart.  – övervaka dina tillgångar trådlöst. GPS-sändaren  känner av vilka RF-tag’s som befinner sig närheten (upp till 2 km) och rapporterar till GPSLogiks kartserver.  Med RFLink installerat får du möjlighet till ‘realtidsinventering’ som t.ex. ger svar på vilka fordon/trailers/containers etc. som finns på plats. Systemet består av en GPS sändare med ETT SIM-kort förkommunikatin till kartserver och billiga RFTags monterade på den utrustning man vill hålla koll på. 

RFLink består av små RFTags som placeras på de tillgångar som skall övervakas och dessa kommunicerar via RF på 2.4GHz-bandet till en GPS-sändare modell Piccolo Plus. En RFTag kan placeras upp till 2 km ifrån GPS-sändaren.

RFTagen skickar ett meddelande var tionde sekund till GPS-sändaren. Meddelandet innehåller enhets-ID, RF-signalstyrka, och information från eventuellt anslutna IO-sensorer (larmingång, temeperatursensor, analog ingång)

Varje RFTag har ett 2400 mAh litiumbatteri som kan driva enheten upp till 10 år. RFTagen är vattentät.  Enheten är liten, endast  80x50x24 mm och skickar data var tionde sekund. Med intern antenn är räckvidden cirka 70 meter. Med en extern antenn inkopplad ökas räckvidden till cirka 2 km.

 

Exempel på applikationer för RFLink:

En RFTag placeras på varje tillgång som skall övervakas, t.ex. trailers, containrar, generatorer m.m. En GPS-sändare modell Piccolo Plus är installerad på området och har RF-kontakt med varje enskild RF-tag som finns på plats. När en tillgång flyttas så upptäcks detta av GPS-sändaren som genast rapporterar till GPSLogiks servrar via mobilnätet de RFTags som finns i dess närhet. När en ny tillgång placeras inom en radie på upp till 2 km så kommer den att upptäckas och dess ID kommer att sändas till servern. Läget för varje Piccolo Plus är känd via dess inbyggda GPS-mottagare.

En RFTag placeras på en trailer eller container som förflyttas av en lastbil till en viss plats. I lastbilen finns en GPS-sändare modell Piccolo Plus. När utrustningen kopplas bort från lastbilen förlorar Piccolo Plus kontakt med RFTagen och skickar meddelande till servern med aktuell GPS-position. Detta ger Er en position på varje container eller uthyrningsutrustning som är taggad.

RFTag har möjlighet att skicka data från två digitala ingångar. Till exempel, om dörren av en behållare är öppnad skickar RFTagen data till Piccolo Plus som kommer att generera ett larmmeddelande som skickas via mobilnätet till servern.

• Liknande exemplet ovan kan RFTagar övervaka temperaturen i kylskåpen på en stormarknad eller kylcontainers på en trailergård.

 

Vilken utrustning finns hemma på gårdsplanen/terminalen och vart är uthyrd fältplacerad utrustning placerad? GPS-sändaren Piccolo-plus känner av RF-tag’s i sin närhet och rapporterar till GPSlogiks kartserver.  Om du har en RFtag monterad på en utrustning som lämnas kvar på ‘fältet’  så rapporterar GPS sändaren PiccoloPlus dess position vid frånkopplings tillfället (avståndet längre än 70 meter mellan t.ex. dragbil/trailer) .