Övervakning

Det finns tillfällen när man behöver övervaka gods, fordon och rörelser. Vissa sändningar som är värdefulla eller innehåller en last som måste vara framme inom ett visst tidsintervall vill man gärna hålla ett extra öga på och om något går fel vill man snabbt återföra sändningen. Idag används detta i samband med sändningar av ekonomiskt värde som hemelektronik, cigaretter och viktiga komponenter till tillverkningsindustrin och sändningar utan större ekonomiskt värde men där tiden är relevant som organtransporter och färskvarutransporter