Mathem AB

Mathem AB har skrivit leveranskontrakt kring hårdvara + 36 månaders SaaS upplägg gällande vår FMS/IoT-sensorplattform. Med IoT plattformen i drift kan MatHem försäkra sig om att kundernas matkassar transporteras från dörr till dörr på ett betryggande sätt i en obruten kylkedja.

Fraktar mat med 100% kontroll

Systemet övervakar och registrerar alla delar i transportverksamheten som kyl/frys-temperaturer, bränsledata, GPS-position förarbeteende samt motordiagnostik i realtid. IoT/FMS plattformen ger Mathem’s transportledare nya möjligheter att följa sin fordonsflotta från sina regionala driftcentraler, vid minsta avvikelse så skickas larmer/notifieringar till driftledningen, som då omedelbart kan vidta lämpliga åtgärder.

Vår plattform kopplar upp och digitaliserar driften vilket minimerar driftstörningar. Den senaste beställningen gäller 300 fordon som skall kopplas upp och de rullar i Stockholm, Göteborg och Malmö

-Kylkedjan är ett hett ämne, med oss har Mathem alltid svar på frågor som innehåller ord som -Vart, -När, -Vem, -Hur

Funderar du på hur IoT teknik kan stödja ditt företags teknikutveckling ? Slå oss en signal 0500 6000 22

hashtag#iot hashtag#fms #eyeo.se hashtag#sensors hashtag#lpwan # hashtag#iotdevices hashtag#nbiot