Konsulttjänster inom telematik

Vill du implementera ett system för fleet management och/eller telematikrelaterade projekt inom din organisation?

GPSLogik AB kan bl.a. hjälpa dig med att

 • Analysera möjligheter för GPS/mobildataöverföring, lbs-platstjänster, fleet management, spårning av tillgångar och mobil resurshantering inom er organisation.
 • Utvärdera teknik, produkter och mjukvaror.
 • Utbilda ledningen genom strukturerade anvisningar om terminologi, alternativ, förmåner m.m.
 • Förstå organisationens nuvarande system och processer och hur de relaterar till telematik.
 • Förstå problemområden och identifiera områden som ger omedelbar nytta för organisationen.
 • Förstå övergripande strategisk inriktning och hur telematiklösningar kan tas tillvara för att skaffa sig konkurrensfördelar.
 • Förbereda preliminära och detaljerade projektplaner för genomförandet av telematiklösningar.
 • Upprätta detaljerade systemspecifikationer.
 • Förbereda en ROI-analys.

GPSLogik hjälper till med customutveckling

Du gillar GPSLogiks lösningar och expertis men du tror att något kan behövas anpassas till er situation och redan befintliga system?

Vi kan hjälpa dig, vi har mångårig erfarenhet i teamet.

 • Utforma och utveckla anpassade M2M telematikhårdvaror och firmware.
 • Designa och utveckla anpassade tillbehör och givare för telematik.
 • Utveckla anpassad webbplatsfunktionalitet och fristående applikationer som använder lokaliseringsuppgifter vilka tillhandahålls av våra lösningar.
 • Utveckla anpassade rapporter.
 • Utbyta LBS-data med vårt API för integration mot era system.

GPSLogik  har expertis inom hårdvara och inbyggda system,  programutveckling,  utveckling av sensorer,  RF-system,  batteribaserad hårdvara, fordonsmonterad hårdvara, trådlösa protokoll, web, databas, mobilapplikationer, systemutveckling, karta, GIS-integration, regelefterlevnad, certifiering.