Betong är en färskvara som måste levereras i rätt tid – och på rätt plats. GPS logik löser detta tack vare en ny, mobil logistiklösning från InoSat, baserad på GPS-navigering, Rotationssensorer på betongtombolan  och GPRS-kommunikation.

Realtidsposition för betong distribution ger stora fördelar.
Vi har skapat ett smart GPS-system, skräddarsytt för betongdistribution. Hittills har 1400 betongfordon kopplats på i systemet, vilket ger kunderna stor överblick på betongdistributionen. Alla fordonsrörelser kan följas i realtid, alla händelser loggas och kan visas i rapporter. Ring oss så berättarvi mer om systemet. Automatiska larm genereras när tidsgränser överskrids eller andra händelser sker, de skickas som SMS och mail.

GEOSTAKET
Geostaket används för att detektera “ankomst” eller “lämnar” en kund. Systemet detekterar och visar ifall fordonet är påväg tillbaks till betongstationen eller på väg fram till kund

ROTATIONSSENSORN
ROTATIONS sensorn är inkopplad då fordonet är I rörelse. “Ladda” status känns igen om mixer rotationen är mer än 15 varv per minut. Tillståndet “Utlastning” erhålls då sensorn känner av att mixern roterar baklänges. Rapporter skapas och ger er mixnings aktivitet per 24 timmar.

LARM VID LÅNGA STOPPTIDER
Vårt system övervakar hur lång tid varje fordon spenderar på leveransplatsen (av-latsningsplats), fordonen är inte tillåtna att spendera mer än 30 minuter innan produktionsledaren larmas som dp kab ringa kunden och fråga vad som står på!

KÖRTID 
Fördröjningar representar en stor kostnad, varje gång ett fordon blir fördröjt så förlorar man pengar. Resan till produktions-platsen skall helst inte överstiga 40 minuter. När det händer så larmas produktionsledaren som kan ringa och fråga föraren vad som står på!

FORTKÖRNING
Säkerheten för chaufförer, fordon och lasten är prioriterat. Fortkörning monitoreras, kunden är informeras vilket fordon som kör för fort och hur länge så man kan avgöra om detta är ett pågående eller tillfälligt problem

FJÄRRAVSTÄNGNING 
Stäng av ett fordon via systemet, om en farlig situation uppstår

STÖLD KONTROL
Detektera avlastning av material på icke godkända platser, identifier materialstöld. Larm skickas 24/7 och rapporterar oönskad användning av Er fordonsflotta.

ECO driving
Mät bränsleförbrukningen och analysera förarbeteenden. Reducera bränsleförbrukningen och underhållskostnader genom att belöna en mer ekonomisk körstil. Bränslebesparing erhålls främst genom att vår GPS enhet kontinuerligt lagrar ”Ekonomisk körstil”, ”Tid med Cruise kontroll körning”, ”Höga motorvarvtal”, ”Hårda accelerationer”, Hårda inbromsningar”, ” Tid tomgångkörning”

FÖRAR-ID SENSOR
Förar-ID RFID kort kan användas för att koppla chaufför med fordon. Då kan man identifier vem som kör vilket fordon vid en specifik tidpunkt

Rotationssensorn är en viktig ingrediens, den kan identifiera vilket arbetsmoment lastbilen befinner sig i. “Ladda”, “Leverera” och “Tvätt” status. Sensorn är inkopplad i GPS sändaren som ger betongstationen realtidsposition på betongbilarna, vilket gör det enkelt att planera betongproduktionen på stationen