Fjärrnedladdning av färdskrivardata.

Våra produkter erbjuds till en engångskostnad så att du slipper bli bunden till kostsamma löpande avgifter. Priser anges exklusive moms.
Kontakta oss gärna på telefon 0500 – 6000 22.

GPSlogik erbjuder smart utrustning och programvaror för fjärrnedladdning av färdskrivardata.

Ladda automatisk ned/kopiera färdskrivarens massminne och förarkort via Bluetoth, GPRS eller WiFi. Tillsammans med en Remote Download Device (DLD) kan färdskrivardata fjärravläsas. Det sparar tid och pengar samt underlättar för åkerierna att följa de lagkrav som finns kring insamling av färdskrivardata.För att skicka information från färdskrivaren till kontoret. GPSlogik har tagit fram två olika varianter, en för avläsning via WLAN (trådlöst nätverk, short range) och en för avläsning via GPRS (mobilnätet, Wide range).
Processen med att slösa tid på att tömma färdskrivare är förbi.
Digidown är en trådlös lösning för överföring av massminne och förarkortdata, från fordonet till kontoret. Nu finns färdiga fjärrnedladdningspaket för alla bilmodeller. Tillsammans med XTRAKK, en internetbaserad tjänst för utvärdering och analys av färdskrivardata, kan åkeriet enkelt analysera kördata och få en automatisk kontroll över kör- och vilotider samt se fordonens nyttjandegrad. Färdskrivaren har flera funktioner som underlättar hanteringen för åkeriet. Hämtningsprocessen styrs från kontorets dator. Företagskortet lämnas kvar på kontoret och behöver aldrig sättas in i den digitala färdskrivaren. I enlighet med lagen kopieras både förarens och fordonets uppgifter säkert och överförs direkt till ett dataarkiv, som XTRAKK.
Mer flexibilitet för chaufförerna
Chaufförerna slipper åka till kontoret varje gång de ska kopiera färdskrivardata Oavsett om fordonet kör i Sverige eller utomlands, står still och har tändningen avslagen så kan fjärrnedladdning ske. Chaufförerna slipper åka till kontoret varje gång de ska kopiera
färdskrivardata, vilket hittills varit ett måste och inneburit ett stort logistiskt problem för många företag
.
fjärrnedladdning av
GPASlogik erbjuder en programvara som hjälper dig att hantera dina färdskrivare på ett optimalt sätt. Praktisk fjärrnedladdning är ett nytt, snabbare och effektivare sätt att ladda ner digital färdskrivardata. Automatisk nedladdning kräver inget extra arbete och underlättar det dagliga arbetet i transportföretag.
Fjärrnedladda förarkort och färdskrivardata

  • Få tillgång till färdskrivare och förarkortfiler var som helst
  • Förkorta tiden för insamling av fordonens körinformation
  • Lagra färdskrivarfiler på en säker server i 5 år
  • Hantera dina färdskrivare manuellt

Analys av färdskrivarfiler

Om du inte har verktyg för att analysera *.DDD-filer erbjuder vi en lösning som ger en översikt av hur EU-regler följs i ditt företag inom bara några minuter:

  • Åskådliggör data från digital färdskrivare och förarkort
  • Sammanställda rapporter om föraröverträdelser
  • Färdskrivarens körtid