Datalogger med 3G kommunikation och onlinesystem.

Behöver du mäta eller logga till exempel temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? För att registrera dessa storheter använder man en Datalogger. Vi har en logger för alla mättillfällen och kan skräddarsy mätutrustning för alla användare. Piccolo PLUS datalogger möjliggör självständig drift av mätpunkter för t.ex. temperatur,  nivå- och bassängövervakning, nivå-mätningar, flödesmätning och gränsvärdesövervakning helt oberoende av nätspänning. Uppmätta mätdata överförs via GPRS till Internetportalen XTRAKK. Stabil mätvärdesöverföringen och dataloggerns robusta konstruktion gör det möjligt att bygga upp ett underhållsfritt och kostnadsoptimerat nät för mätdatainsamling.

Med 8 digitala in, 2 digitala ut samt 4 analoga in samt möjlighet att ansluta 50 trådlös externa temperaturgivare som via RF överför temperatur upp till 100 meter från Piccolo plus enheten. Perfekt om installation är en svårighet.

Exempel på applikationer för GPRS/GPS/Datalogger

Partikelmätning.
Pumpstationer.
Flödesmätningar.
Bräddavlopp.
Mätöverfall.
Nivåmätning.
Nederbördsmätning.
Personlarm och inbrott.
Mätningar i energisystem.
M.fl..

piccolo-plus-dual-modepiccolo-tmx