Automatisk trafikdirigering, du sparar massor med tid

Automatisk trafikdirigering är möjligt via Xtrakkportalen. Då ett fordon med GPStrackers monterat närmar sig lastbilcentralen/terminalen så korsas en “geozon” och vårt system reagerar på denna gränsöverträdelse  och och beroende på hur systemet är uppsatt så kan man t.ex. sända ett instruktions SMS  till chauffören. Eller man kan använda ljus/LED skyltar vid terminalens entré som aviserar vart fordonet skall köra vid ankomst.  Fördelarna är uppenbara, alla vet i god tid vilket fordon som kommer först så man kan förbereda gods för lastning.  Ingen mer förvirring och planering som går i stöpet.

trafikdirigering_l

GPSLogik erbjuder en mängd variationer på diodskyltar avsedda för trafikdirigering, lastcentraler och liknade. Vi kan helt efter kunds önskemål skräddarsy en lösning som passar er verksamhet. Systemen levereras med vår egenutvecklade mjukvara där skylttexten uppdateras atuomatisket eller manuellt via vårt smidiga gränssnitt.