gps sändare - skatteverket körjournal

Automatisk och digital körjournal med GPS-tracker

GPSlogik AB elektroniska körjournal förenklar rutinerna kring körjournaler nu med GPS-tracker

Produktegenskaper

 • Uppfyller Skatteverkets och Datainspektionens krav!
 • Håller koll på alla företagets bilar
 • Enkel och snabb installation
 • Enkel att använda

Se filmen här

[youtube width=”640″ height=”385″ video_id=”XavjcXrvB3w”]

 

Används yrkesbilarna för privata resor? Skenar kostnaderna för drivmedel och fordon? Eller tragglar ni fortfarande med handskrivna körjournaler? GPSLogik är en ledande leverantör av elektroniska körjournaler. Genom en smart teknisk lösning dokumenterar körjournalen alla körningar automatiskt via GPS, så att varken företag eller anställda riskerar en skattesmäll. Det blir dessutom lättare både att minska på drivmedelskostnader, och att öka servicen mot slutkunden. GPSlogiks körjournal är rent fysiskt en GPS-sändare som automatiskt håller koll på alla körningar, och alltid är uppkopplad mot våra servrar. Det betyder att den alltid uppdateras med den senaste mjukvaran, att den alltid följer de senaste skattereglerna, och att du har omedelbar tillgång till all information i ett användarvänligt gränssnitt. Med vår tilläggstjänst lagras dessutom alla körningar i vår backuplösning i sju år – så länge som Skatteverket kräver.

Att skriva körjournal är tråkigt och tar tid, gör nåt bättre med den tiden, utför ett jobb som ni kan sälja istället. Att skriva körjournal för hand är omodernt och dyrt.

RISKERA INGEN SKATTESMÄLL

Företag som slarvat med sina körjournaler kan upptaxeras med upp till en miljon kronor. Enskilda anställda som använt en yrkesbil privat kan efterbeskattas med så mycket som 50 000 kronor.
För den enskilde är det inte lätt att hålla koll på alla skatteregler och myndighetskrav. Därför håller vi på GPSlogik koll på de senaste reglerna – så att du slipper oroa dig för skattesmällar.
Vill du veta vad Skatteverket säger?  Osäker på vad som verkligen gäller? Tack vare vår expertis och bevakning av området kan vi också ge dig skatterådgivning som en del av vår kundservice.

 Exakt och enkel körjournal som också visar optimal färdväg [grön] och den som faktiskt blev körd [röd]. Det blir enkelt att se om det slösas på bränsle på grund av felaktigt vägval

gpslogik AB elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal

Vem behöver föra körjournal?

Det finns många anledningar till att föra körjournal. Nedan hittar du några:

1. Om du som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

2. Om du kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån (75 % av värdet).

3. Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Varför elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal gör det enklare och sparar mycket tid för dig som förare. Reser du mycket och tycker att det är krångligt att skriva för hand och komma ihåg alla resor som ska faktureras? Upplever du detta som ett stressmoment i den annars fullbokade vardagen? Då är elektronisk körjournal något för dig!

Vår elektroniska körjournal följer Skatteverkets krav på en korrekt körjournal. Den registrerar alla dina resor åt dig som du när som helst kan hämta ut via internet. Enklare och säkrare kan det inte bli. *

En körjournal ska innehålla följande uppgifter enligt Skatteverket

 • Mätarställning vid årets början
 • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
 • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
 • Hur många kilometer du kört
 • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
 • Mätarställning vid årets slut
 • Vår produkt är godkänd gentemot Skatteverkets rekommendationer på korrekta körjournaler.