Använd GPS tracking för att skydda dina fordon

Organisationen skulle aldrig vet exakt var föraren var. Flottan chef kan vara ovetande om förarens vistelseort. Utan GPS skulle det vara nästan omöjligt att ta reda på om föraren förlorar tid i tjänst genom att ta onödiga stopp eller går utanför rutten.

Nu, med tillkomsten av GPS-fleet management eller GPS flotta spårningsenhet kan vagnparksförvaltare har lätt all den information han behöver om alla förare i flottan med bara med en blick på skärmen.

Andra användningsområden för GPS-spårning:

• GPS-spårning bidrar också till att förebygga obehörig användning av fordonet. Om fordonet saknas eller förloras, hjälper GPS att hitta det mycket lätt och snabbt.
• En GPS-tracking system spårar fordonen läge, distans och hastighet. GPS-fleet management-system möjliggör också flottan ska kontrollera körsträckan för alla fordon i flottan.