+46 (0)500 - 6000 22

Menu 

Ett samarbete med GPSLogik AB leder direkt till ökad lönsamhet, trygghet och förbättrad service till dina kunder. Det är viktigare än någonsin att hitta moderna och effektiva lösningar som klarar uppdragen snabbt, kostnadseffektivt och tillförlitligt. Positioneringstjänsterna och onlinekartan XTRAKK™ garanterar dig att din verksamhet och dina resurser nyttjas effektivt och maximalt. Vi hjälper dig att sätta fokus på de kostnader du kan påverka. Med en realtidskarta på kontoret är det enkelt att optimera fältbaserad verksamhet. GPSLogik AB, Made in Sweden.

 

forkklift11

Maskiner

BYGG, ANLÄGGNING OCH INDUSTRI

XTRAKK™ används i dag av entreprenadföretag och maskinuthyrare samt andra aktörer inom maskinbranschen och industrin. Tunga fordon och maskiner innebär stora investeringar och företagen måste därför både skydda dem samt optimera hur de används. Det är mycket viktigt att rätt fordon är på rätt plats vid rätt tidpunkt. GPSlogiks telematiklösning erbjuder positionering för att säkerställa en effektiv resurshantering. Spårningssystemet bidrar med en rad fördelar som ökar lönsamheten och säkerheten samtidigt som du får fler nöjda kunder.

 • Bättre intäktsunderlag
 • Bättre resursutnyttjande
 • Fler nöjda kunder och högre lojalitet
 • Effektiv administration
 • Bättre försäkringsvillkor
 • Högre säkerhet och mer trygghet

Läs mer

  fleet management

Fordon och släp

TRANSPORT- OCH SERVICEFÖRETAG

Skaffa dig ett effektivt verktyg och förbättra drift och intäktsunderlag med XTRAKK. Systemet ger en effektiv överblick över fordonens geografiska plats och noggrann dokumentation av rutter, placering och arbetstid, och det finns även en rad nyttiga meddelandetjänster. GPSLogik AB utvecklat affärslösningar som ger översyn och dokumenterar, som hjälper till att strama upp verksamheten  och minskar risken för lagöverträdelser. GPSLogik’s modulära telematikapplikationer hjälper företag över hela Europa att begränsa transportkostnader, förbättra driftseffektiviteten, minska planeringstiden och höja nivån på sin kundtjänst, samtidigt som verksamhetens tillväxtmål stödjs kontinuerligt. XTRAKK  ger bättre kontroll över sin transportorganisation samt genomföra besparingar och effektiviseringar inom hela leveranskedjan. 

 • Bättre intäktsunderlag
 • Effektiv planering av underhåll och service
 • Bättre skydd mot stölder
 • Lägre bränsleförbrukning
 • Enklare administration

Läs mer

  kone11

Bilar och servicefordon

SERVICE- OCH HANTVERKSFÖRETAG

Att förvalta sina mobila resurser är en viktig del i företag som driver verksamheter i fält och med GPSLogiks AB utbud av lösningar, alltifrån positionering till mobila applikationer och integrationer med affärsystem, får företagen verktygen som kan förbättra kundservicen, minska kostnader och förbättra företagets resultat. GPSLogik AB erbjuder kompletta lösningar som är designade för att hjälpa företag att optimera sin resurshantering och sitt serviceutbud genom att automatisera hanteringen av mobila resurser. Våra moduluppbyggda applikationer hjälper fleet managers att minska sina kostnader och samtidigt öka produktiviteten genom att synliggöra verksamheten i realtid. Med funktioner för uppdragshantering, positionering och historik, gör vi det möjligt för företag att sänka sina kostnader..

 • Kan integreras med befintliga affärs- och ekonomisystem
 • Skalbar och moduluppbyggd lösning för positionering och uppföljning av verksamheten i realtid.
 • Tillgänglig 24 timmar om dygnet
 • Skapar underlag för strategiska beslut för ökad effektivitet
 • Snabb avkastning på investering
 • Högre produktivitet
 • Bättre intäktsunderlag
 • Kundservice i toppklass
 • Detaljerad dokumentation av utfört arbete
 • Bättre skydd mot stölder

Läs mer

 

GPSlogik har ett flertal produkter och tjänster som hjälper dig att positionera fältplacerad utrustning som saknar eget batteri.  Med vår lösning kan du enkelt dokumentera positionerna för Ert företags utrustning och tillgångar ute på fältet.  Alla på företaget kan se var er utrustningen befinner sig på onlinekartan med all nödvändig data. Automatiska larm om utrustningen står kvar för länge på samma plats. Passiv GPS-positionering är perfekt för företag som hanterar trailers, containers, bränsledepåer, lastbärare, pallar m.m

smart positionering

Smart GPS-positionering med endast en QR-kod fäst på varje fältplacerat objekt. webPOS ger dig möjlighet till rapportering av tid, gps-position och objektstatus utan dedikerade GPS-sändare och simkortsabonnemang.

 

XTRAKK Asset Track erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att snabbt återfinna och återta stulen utrustning dygnet runt. I samma ögonblick som en tillgång flyttas ut ur din förhandsdefinierade zon, slår XTRAKK Asset Track larm genom ett e-postmeddelande eller SMS till en mobiltelefon.

Synlighet av dina tillgångar i realtid.

XTRAKK Asset Track-lösningen ger dig fullständig synlighet av dina tillgångar och din utrustning. Du kan få regelbundna, konfigurerbara uppdateringar på bara ett par klick.

Användningsbevis – för betala-vid-användning-tjänst

Xtrakk Asset Track är perfekt för att lösa dispyter, då den kan visa omfattningen av en tillgångs användning. Detta kan göra det möjligt för dig att bevisa när, var och hur länge en viss utrustning använts. Många hyresföretag erbjuder numer betala-vid-användning-tjänster – och detta är ett pålitligt sätt att bekräfta sådan information med hjälp av fullständig rapportering.

Undvik störningar av din verksamhet.

Stöld av tillgångar och utrustning är kostsamt och opraktiskt. Utöver självrisk och kostnader för återfinnandet av egendomen tillkommer den tid egendomen tagits ur bruk, anställda utan sysselsättning och den dominobrickseffekt som blir resultatet av förseningar till ditt projekt. Detta kan reduceras avsevärt eftersom  XTRAKK Asset Track hjälper dig att återfå din tillgång så snart som möjligt.

Användare av tillgångar kräver inbyggda säkerhetsåtgärder.

De som hyr utrustning kräver numera att deras anläggning och utrustning kommer med inbyggd säkerhet – eftersom de är ansvarsskyldiga för tillgångar de är i besittning av. XTRAKK Asset Track låter dig erbjuda dina kunder ett överlägset värde – och ger dem en extra försäkran när de använder din tjänst.

Lägre försäkringspremier.

En del försäkringsbolag belönar dig med lägre premier och minskad självrisk när du använder en säkerhets- och spårningslösning, som XTRAKK Asset Track.

Lätt installation.

XTRAKK™ Asset Track har formgivits för enkel installation, som kan genomföras av vårt eget, erfarna installationsteam, godkänd bilelektriker eller av dig själv. Omfattande installationsinstruktioner följer med varje produkt.

Läs mer
Innovativa Asset Tracking lösningar från GPSLogik AB
Du har olika behov och krav, vi har olika lösningar: 

Lösning # 1 

Piccolo ATX – Batteridriven  


GPS-sändaren kan fungera i upp till fem år, eller skicka 3500 GPS-positioner två standard typ C litiumbatterier. Enheten är vattentätt IP67,  fäst med magneter, skruv, lim eller kardborreband på övervakat objekt.

Lösning # 3

Piccolo Hybrid Dual Mode för Trailer Tracking

Piccolo hybrid är vattentät och har en oöm kapsling för tuffa förhållanden. GPS-sändaren är utrustad med ett internt uppladdningsbart litium backupbatteri. När Piccolo Hybrid är bortkopplad från extern strömförsörjning, kan ett möjligt scenario vara att enheten ska skicka data en gång om dagen när utrustningen står still  och kommer att vakna upp automatiskt och larma när vibrationer upptäcks, samtidigt skickas positioneringsdata varje XX minuter så länge vibrationen fortsätter (tillgång är i rörelse eller vibration upptäcks). Piccolo hybrid kan drivas av det interna batteriet upp till ett år utan att laddas upp emellan. Till exempel, när släpvagnen kopplas bort från dragfordonet, kommer gps-sändaren automatiskt kopplas över till att drivas av ett internt backup batteri. I detta läge, istället för att skicka GPS i normala förutbestämda intervall på 10 sekunder, kommer enheten att skicka GPS-data i längre intervaller föra att spara på batteriet. Enheten kommer också att skicka meddelanden till servern när och där den externa strömmen kopplas bort och byta till verka på interna reservbatteriet. Dessutom sänder enheten en anmälan till servern när och var den externa strömåteransluts.

 

Med varje GPS-meddelande, skickas även information om batteristyrkan


Lösning # 5

Piccolo TMX - Bärbar Temperaturövervakning
När TMX gps-sändaren placeras i det kylda området är enheten normalt i djupt viloläge konfigurerad att vakna upp en gång varje XX minuter, läsa av temperaturen med nuvarande GPS-position och skicka den med en tidsstämpel till servern.
Alternativt, för att spara på batteriet vaknar varje XX minuter (t.ex. var 5 minuter) läsa av temperaturen med batteritid och tidsstämpel lagra den i Piccolo TMX minne och skicka all ackumulerad läsning med sina respektive tidsstämplar till servern varje YY minuter (t.ex. var 60 minuter
).

Lösning # 2

Piccolo ATX – Uppladningsbar med solceller.

Du kan få Piccolo ATX med 3 inbyggda  uppladdningsbara 1800 mAh litiumbatterier som laddas med en solceller. När batterierna är  fulladdade kan enheten sända ca 3900 GPS-positioner.

Lösning # 4

RFLink – Den enda aktiva RFID-taggen i världen integrerad med en GPS-tracker för avancerad fleet management, GPS spårning av tillgångar med övervakningsfunktioner

RFLink är en kostnadseffektiv lösning för att övervaka utplacering av tillgångar såsom avfall containrar, trailers, containers, generatorer och andra.
Lösningen innehåller en GPS-sändare som är installerad i fordonet ochkommer förutom sin normala GPS Fleet Management funktion också kommunicera regelbundet med de små RFTags som fästs på de tillgångar som övervakas. RFTags är billiga och kräver inget SIMkort. När lastbilen är inom en räckvidd (max.70 meter) från t.ex. en trailern utrustad med RFTag upprättas en trådlös kommunikationslänk med GPS-sändaren, som i sin tur uppdaterar online servern/kartartan. Man får alltså Information om vart RTtagen befinner sig eller vart den tappades bort. RFLink är den mest kostnadseffektiva lösning för övervakning av tillgångars position och status.

 

Personlarm med GPS-position kopplad till en certifierad larmcentral kan hjälp nå den nödställda innan det är för sent. Vårt senaste personlarm GH3000 är förutom larmknapp utrustad med en rad olika automatiska larmmöjligheter såsom: Man Down-, Fall-, Trauma- och Timerlarm. Den inbyggda GPS-mottagaren möjliggör en positionering för en räddningsinsats. Systemet är utvecklat i Sverige för professionellt bruk. Ett perfekt hjälpmedel vid farligt ensamarbete, risk för plötslig sjukdom eller annan hotbild.

Läs mer

bärbar gpssändare

Remote API

GPSLogik AB tillhandahåller ett omfattande API vilket ger möjlighet att få tillgång till data via låg nivå HTTP-förfrågningar/webservice. Alla API-förfrågningar genomförs genom POST-begäran. Serverrespons kan returneras som JSON, XML eller RSS. Alla textparametrar, som antingen skickas eller returneras, ska använda UTF-8-kodning. Med hjälp av GPSLogiks API kan du utveckla dina egna webbtjänster, mobila applikationer. Normalt används GPSLogiks egen kartmotor för att visa status och position på anslutna positioner.

All data som samlas in i GPSLogiks servrar kan returneras till extern kunds datasystem.

Data som är intressant kan var t.ex ett fordons eller grupp av fordons aktuella position, avläsningstid, riktning, km/h, m.m

Egna appar och SDK
Gpslogik AB har utvecklat egna appar för Android och IOS vilka kan användas gratis för att få tillgång till en enhets position om man vill, vi kan också hjälpa till att skapa er egen app, vi har mycket kod klart och blir på så sätt billigaste/snabbase alternativet

White label / OEM

Onlinekartan kan bäddas in i externa sajter via <iFrame> taggar, kartan kan också döpas om, -white label produkt och köras som er egen produkt.

Nedan visas ett par customprojekt som är utvecklade för kunds räkning. Vi är rätt samarbetspartner för företag eller uppfinnare som har GPS-positioneringsbehov att lösa. Vi kan ta din idé till kommersiell produkt.