Vi sätter ditt företags resurser på GoogleMap i realtid, det möjliggör välgrundat beslutsfattande för att optimera logistik och serviceaktiviteter.

Vårt webbaserade logistik och trafikledningssystem har ett brett utbud av smarta funktioner och möjligheter. Du får suverän överblick på organisationens värdefulla tillgångar, allt ifrån personal, fordon, verktyg, utrustning och gods. Att kunna planera och följa upp hur företagets resurser används ger ditt företag stora konkurrensfördelar. Med oss får du alltid svar på frågor som innehåller ord som, -VAR, -NÄR, -VEM, -HUR
Ring oss på 0500-6000 22 så får du hjälp att välja rätt produkt

Full överblick på din fordonsflotta

Vi ger dig kunskap om vad som pågår ute på fältet med personal, uppdrag och fordon. Vi sätter ditt företags resurser på GoogleMap i realtid, det möjliggör välgrundade beslutsfattande för att optimera logistik och serviceaktiviteter. Kraftfull arbetsledningstjänst ingår.

Undvik stillestånd
Vårt system ger dig larm när det är dags för underhåll och besiktningar. Påminnelser skapas automatiskt i systemet baserat på körda kilometer och drifttimmar. Vi ger dig verktyget som snabbt ger dig totalkontroll på verksamhetens fordonspark. Förenkla fordonsadministration intuitiva funktioner och rapporter.

Spar bränsle och underhållskostnader
Vårt fleetmanagement system och tillhörande appar kan hjälpa dig att dra ned på kostnader genom att upptäcka skadligt beteende som fortkörning, tomgångskörning. Vi ger dig förslag på förbättrat vägval i vår ruttoptimeringmodul.

Ökad säkerhet
Håll företaget rullande med både proaktiv och akut hantering av fordonsrelaterade säkerhetsfrågor. Våra rapporter/SMS-larm gör det enkelt att öka säkerheten och minska fordonsslitage samt miljöpåverkan.

Få mer gjort varje dag
Vårt system sätter fokus på de kostnader du kan påverka, systemet gör det enklare att arbeta effektivare och smartare, få ut mer transporter per fordon genom att förbättra vägval, via ruttoptimeringsmodulen.

Öka kundservicen.
Rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid. Kraftfull arbetsledningstjänst i både din mobil och på din dator. Se historik och realtidsdata på hur din fordonsflotta rör på sig och ta blixtsnabba beslut med hjälp av ett tydligt och överskådligt gränssnitt.

Ett fåtal av våra tjänster.

 

Trafikledning i realtid

Följ dina fordon och utrustning i reatid på Google Map med våra produkter och tjänster. Se position på karta oavsett var i Europa GPS-enheten befinner sig. I webbappen kan du även se din position och få färdbeskrivning till trackern.


Körjournal

Används yrkesbilarna för privata resor? Skenar kostnaderna för drivmedel och fordon? Eller tragglar ni fortfarande med handskrivna körjournaler ?


Ruttoptimering

Planera dagens händelser, be systemet räkna ut bästa rutt och för över resultatet till din navigator. ”Vi vet att ruttoptimering är något som kraftigt kommer bidra till våra kunders lönsamhet”


Special projekt

Vi kan utveckla skräddarsydda GoogleMap applikationer till Ert företag, t.ex. integrering av dynamisk affärsdata. Vi har också resurser att köra Er applikation i våra servrar.

Våra teknikpartners, säkerställer bästa möjliga funktionalitet för dig.


Anslut, Optimera och Automatisera din verksamhet.Du behöver realtidsdata för att planera och följ upp din fordonsflotta.

Yard and Site Management Solution

2019-02-28

Gain visibility and effectively manage gate, dock, assets, yard, shipments, and network operations using GPS technology . At any given time, your project sites and storage yard can hold equipment ...

Kylfrakt, ett hett ämne

2019-01-25

GPS Logik XTRAKK™ Vi skapar säkra, övervakade och miljövänliga kyltransporter med GPS-sändare och anslutna temperaturgivare med hög noggrannhet.Alla vill ha säkra kyltransporter med koll på temperaturerna under hela transportkedjan.Transport av ...

High precision indoor or outdoor assettracking

2018-09-15

TRACKING AND IOT SOLUTIONS Our products help companies from multiple sectors to track people and assets in real time. GPS logik AB can solve your tracking needs by working together ...

Digitalisera djurhållning med med GPS och IoT teknik

2018-06-04

IOT, sakernas internet, den nya tidens kommunikationsnätverk byggs för fullt i Sverige och nu har nätverksoperatören IOT Sweden 65% SigFox täckning i Sverige, nu är det så att det inte ...

Temperatur övervakning med GPS och IoT teknik

2018-03-22

XTRAKK erbjuder positionering i realtid via GPS-tracker och även historik om positioner. Via detta kan du bättre hantera din flotta och hålla hög servicenivå till dina kunder. Noggrann lokalisering av ...

Klokare logistik ger lägre kostnader

2018-01-08

Stora vinster när betongen levereras i rätt tid, med GPS-position, larm och rotationssensorer ..

2018-01-08

Betong är en färskvara som måste levereras i rätt tid – och på rätt plats. GPS logik löser detta tack vare en ny, mobil logistiklösning från InoSat, baserad på GPS-navigering, ...

Obruten kylkedja ett hett ämne

2018-01-08

– Temperaturövervakning med position och larm TMX är robust (IP67-klassad) och liten i formatet, och placeras enkelt på en eller flera platser där mätningen önskas. Enheten läser av temperaturen var ...

Övervakning av temperaturkänsliga transporter, som t.ex. mat, läkemedel och analysprover

2017-11-22

Tempererade Transporter? - Leverans av känslig last GPSlogik har lång erfarenhet och gedigen kunskap om tempererade transporter och hur man övervakar dessa kostnadseffektivt. Med hjälp av våra prisvärda RFID-taggar med ...

setPOS, a Barcode/GPS asset-management tool for enterprises

2017-10-25

setPOSv3 is a platform designed for GPS tracking of trailers, cargo, containers, rental equipment and other mobile assets. Do you have the need to track the location for assets that ...

LoRa® Geolocation: Unlocking New Value for IoT Solutions

2017-10-16

LoRa® Geolocation: Unlocking New Value for IoT Solutions Use it to Locate, Navigate, Manage and Track LoRa Geolocation is a GPS-free solution for low power wide area networks. As a ...

Ny prisvärd RTK-GPS med centimeter precision, basstation och rover enhet.

2017-10-03

Efterfrågan är stor på prisvärda RTK-GPS system, positioneringssystem som kan mäta med mycket hög noggrannhet. Man tänker sig kanske först och främst att det är inom byggsektorn som detta är ...

SigFox GPS-sändare, -nyhet i Sverige.

2017-08-06

Oyster är en kompakt och robust GPS sändare som har utformats för att spåra containrar, trailers, gods och andra tillgångar där super lång batteritid är önskvärd utan att offra uppdateringsfrekvensen ...

Bärbar GPS sändare för personligt skydd

2017-07-24

GH3000 är ett personlarm med GPS-positionering som används för att öka tryggheten för äldre människor, ensamarbetare, barn eller för att skydda egendom. Förutom en larmknapp har även enheten en knapp ...

GPS Logik AB utvecklar och designar en ’fyllnads-sensor’

2017-07-07

GPS Logik AB utvecklar och designar en ’fyllnads-sensor’ för att ge signal när det är dags att tömma t.ex. containers och glas-igloos via det nya kommunikationsnätverket SIGFOX. Fyllnadssensorn tillsammans med ...

Effektiv hantering av slambrunnar med GPS stöd.

2017-07-07

GPSlogik har utrustat Närkefrakt med GPS teknik och ruttoptimering för effektiv adminstration och körekonomi när det gäller tömning av 5000 slambrunnar i Örebrotrakten. Slambrunnar visas färgkodade beroende på vilka som ...

ADU 500, batteridriven GPRS/GPS datalogger

2017-06-03

Introduktion Behöver du mäta eller logga till exempel temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? Vi erbjuder produkter och ...

Dela med dig en temporär GPS-tracking access till dina kunder.

2017-05-17

Ibland är det önskvärt att kunder skall kunna följa sina leveranser eller när en tekniker e.t.c kommer fram. Med vårt GPS-tracking system kan du dela ut temporär tracking/kart access till ...

Automatisk besöksrapport, parkera i närheten av en kund så blir besöket loggat.

2017-05-08

Ett städbolag i Stockholm har många företagsbilar och ännu fler kunder. Du får en omfattande besöksanalys, överskådligt presenterad med information om var, när och hur ofta fordon befunnit sig hos ...

Realtidsposition för betong distribution ger stora fördelar.

2017-05-08

Vi har skapat ett smart GPS-system, skräddarsytt för betongdistribution. Hittills har 1400 betongfordon kopplats på i systemet, vilket ger brukarna stor överblick på distributionen. Alla fordonsrörelser kan följas i realtid, ...

Kombinera GPS data med dynamisk affärsdata ?

2017-04-22

Om du vill bygga din egen kartapplikation, kanske kombinera GPS-data från fordon, gods m.m. med dynamisk affärsdata?. 70% av all information har en plats varför inte visualisera aktuell data på ...

Umeå Universitetssjukhus säkerställer transportförhållanden för patientprover

2017-03-16

Umeå universitets sjukhus i Västerbottens läns landsting säkerställer att analysprover tagna på patienter hanteras på rätt sätt i den mening att avvikelser om temperatur eller posistion genast genererar ett larm. ...

Train brake release indicator, reduce the wear on train wheels.

2017-02-25

Wear on the train wheels, tough schedules often results in the driver starts driving the train before all brakes are completely disengaged. This can result in unnecessary wear on train ...

Vi tackar DRAKA kabel för fortsatt förtroende då de förnyat sitt 3 års avtal

2017-02-25

Vi tackar DRAKA kabel för fortsatt förtroende då de förnyat sitt 3 års avtal med GPS Logik AB för att hålla koll på vart deras 1000-tals fältplacerade kabeltrummor befinner sig ...