GPS spårning via UHF/VHF radio

I sammanhang med mycket folk på en plats, t.ex. musikfestivaler och idrottsevenemang så blockerar de 1000-tals besökarna mobilnätet, en traditionell GPS-sändare med SIMkort fungerar inte bra. Arrangörer av festivaler m.m måste kunna nå sin personal för att säkert arrangera ett större ‘event’ . De behöver kunna prata med sin personal och ha GPS position på desamma. Vi kan för sådana …