Ny prisvärd RTK-GPS med centimeter precision, basstation och rover enhet.

Efterfrågan är stor på prisvärda RTK-GPS system, positioneringssystem som kan mäta med mycket hög noggrannhet. Man tänker sig kanske först och främst att det är inom byggsektorn som detta är intressant att titta på men även inom lantbruk och containerhantering i hamnar finns mycket att tjäna på att känna till en exakt position. Django™ är en ruggad GNSS mottagare, byggd för tuffa tag inom jordbruk, robotik, marin och industriella utomhus applikationer. Django™ är designad för enkel integration med din befintliga utrustning. Enheten är skyddad från vatten, vibrationer, damm, väder och vind, – perfekt för tuffa tag utomhus med IP67 kapsling i metall. Ring oss på 0500-6000 22 så berättar vi mer om vår lösning.

SÅ HÄR FUNGERAR RTK-GPS
I differentiell realtidsGPS (DGPS) och Realtids kinematisk GPS (RTK) överförs data från en GNSS-mottagare placerad på en känd position till en GNV-mottagare och med hjälp av korrektionsdata kan den beräkna sin egen position med centimeternoggrannhet

RADIOMODEM FÖR RTK ÄR ÖVERLÄGSET
Radiomodem erbjuder kostnadsfri trafik och är en mycket pålitlig dataöverföringskanal mellan rover (den mobila enheten) och basstationen. Radiomodemen nästan helt underhållsfria efter installation och jämfört med GPRS-kan radiomodemen uppnå en noggrannhet på centimeternivå i realtid, när som helst och var som helst.

RTK-GPS FÖR FORDON I LANTBRUK
Med RTK-GPS kan ett fordon styras automatiskt, vilket i lantbruket innebär att åkrar kan odlas, gödslas och skördas optimalt. För att ge lantbrukare en uppfattning om vilken teknik som ger bäst precision jämförde man för något år sedan kvaliteten mellan sändningar via mobilnäten och sändningar via radio. Så kallad nätverks-RTK via mobilnäten sändes vid testet via 3, Telia och Tele 2 via såväl GPRS som 3G. I sin undersökning fann man att i jämförelsen mellan radio och mobilnäten står sig radio bäst. Radio har den högsta noggrannheten och ger exaktare navigation förutsatt att användaren inte är för långt bort från basstationen.

RADION GER HÖG NOGGRANNHET
Radiomodem ger pålitlig trådlös dataöverföring även i de mest lantliga områden där ingen infrastruktur finns tillgänglig. Radiomodemnätverket arbetar oberoende av andra nät vilket gör att arbetsplatsen kan fortsätta fungera utan störningar på grund av dålig täckning. Och i GPS-system kan varje sekund kosta stora pengar. Radiomodem används för att förbättra precisionen hos positionsdata från satellitbaserade positionssystem, såsom GPS, GLONASS och/eller Galileo. Radiomodem ger realtidskorrigeringar med utångspunkt från basstationens läge. Detta ger noggrannhet ned till centimeternivå till maskiner och mätinstrument.