VGR fördjupar sitt sammarbete med GPSlogik AB

VGR’s transportsektion ökar sitt samarbete med GPSlogik som sedan har tidigare levererat utrustning och tjänster till bl.a. Borås och Göteborg. Nu är tiden inne för att fortsätta att optimera transporter på andra orter i regionen.  Leveransen innehåller bland annat modern GPS-teknik och en online mjukvara för att optimera transporter och samtidigt minska miljö belastningen Handlingsprogram för hållbara transporter Med hållbara …

Ny produkt, FM – 500 Blue, GPS-tracker med interna antenner för GPS / GLONASS /GSM

FM – 500 Blue är en GPS-tracker med inbyggda antenner för GPS / GLONASS och GSM-anslutning, utformad för att spåra fordon. Det är möjligt att få information om fordonets position, hastighet , riktning , etc. och överföra data via GSM-nätet. Digitala och analoga ingångar på enheten kan användas för att ansluta olika sensorer / enheter externa. Utgångar hos anordningen kan …