Digital körjournal i arbetslivet

Förenkla för företaget och föraren Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med att använda elektronisk körjournal. Det är bara att starta bilen och köra, under tiden skapas en exakt körjournal som används för att redovisa yrkesfordonens användning till Skatteverket och undvika skönstaxering vid revision. Spara tid och öka service GPSlogik underlättar i verksamheter med brådskande uppdrag som exempelvis transportledning, …

optimeradrutt_navigator

Exportera optimerad rutt till fordonsnavigatorn.

Planera in rätt kompetens till rätt plats vid rätt tidpunkt med den mest effektiva vägen, och få en konkurrensfördel. GPS Logiks produkter kan optimera din arbetstyrka med förbättrade servicenivåer vilket leder till att kunderna blir nöjdare och körsträckan och körtid minskar. GPSLogik har produkter och tjänster som ger den nödvändiga flexibilitet som behövs för att möta en växande efterfrågan, kan vår …