Fleet management med fjärrnedladdning av digital färdskrivare.

Fjärrnedladdning av alla fordons digital färdskrivare. Nu kan man automatiskt kopiera färdskrivarens massminne och förarkort via GPS-sändaren Piccolo Plus via GPRS eller WLAN. Nu blir det enkelt att kunna hantera all digital färdskrivardata på ett och samma sätt. Fördelarna i denna investering är att transportledningarna nu kan avsätta mer tid på det verkliga arbetet – att planera, ordna och följa …